Wikia


Klauwieren zijn grote roofvogels, die worden geïntroduceerd in 'de Wakers van Shannara'. onder de Klauwieren zijn meerdere soorten bekend.


VechtklauwierenEdit

vechtklauwieren zijn een kleinere klauwierensoort, die voorkomen in Het Kershaltgebied. als Wren Elessedil de vechtklauwier Gloon ontmoet, beschrijft zij hem als volgende:


"... daarop suisde er iets door de lucht met zo'n gefluit en geweld dat het een zwarte bliksem leek. het was een vogel, maar zo een had ze nog nooit gezien. hij was groter dan een havik of zelfs een uil, zijn veren waren loodgrijs met rode randen en zijn kuif stond dreigend overeind. hij had een kromme gele snavel. zijn klauwen waren naar verhouding veel te groot en de gedrongen romp was een en al pezen en spieren onder zijn veren. hij trok zijn kop in als een vechter en keek Wren met wrede, boosaardige ogen aan."

Tijger Ty beschrijft ze als volgende:

"akelige vogels. moeilijk te geloven dat die jongen een tamme heeft. de meesten bijten zo je kop eraf als je even niet kijkt. (...) het zijn moordenaars. ze jagen op alles, zelfs op Moeraskatten. als ze eenmaal bezig zijn, laten ze niet meer los. men zegt dat ze vroeger tegen mensen werden ingezet - als een soort huurmoordenaars. wreed en sluw. lelijke beesten."

ook de Ilseheks gebruikt vechtklauwieren als postvogels om met haar spionnen te communiceren.

StrijdklauwierenEdit

War shrike

een strijdklauwier op de voorkant van 'Ilse Witch'

strijdklauwieren zijn gigantische en zeer agressieve vogels, en vormen de enige natuurlijke bedreiging voor de Rocs. ze zijn ook iets groter dan deze vogels. de Ilseheks weet met haar magie verscheidene malen een strijdklauwier in toom te houden, en zelfs erop te vliegen.
Cavaliere alato contro averle

de Roc Tashin met zijn berijder Gill in een gevecht tegen een groep Klauwieren.